Vil du donere?

På Skive Byarkiv modtager vi gerne donationer af historiske dokumenter og fotos m.m., hvis de har tilknytning til vores ansvarsområde. Hvis du har materiale, som du gerne vil forære til vores samling, er du velkommen til at kontakte os. Vi vil i hvert tilfælde vurdere, om materialet kan optages i samlingen. Hvis materialet ikke hører naturligt til hos os, vejleder vi gerne om, hvor det i stedet kan afleveres.

Ved overdragelse af materiale til arkivet underskrives en donationserklæring, der fastsætter vilkårene for overdragelsen. Doneret materiale bliver registreret i vores databasesystem, og det vil være omfattet af gældende lovgivning med hensyn til offentlighedens adgang og eventuelle indskrænkninger i denne.