Om Skive Byarkiv

Historie og ansvarsområde

Skive Byarkiv blev oprettet som lokalhistorisk arkiv i 1966 af lærer Svend Mortensen, der blev den første byarkivar. I 1989 overtog hans søn, historiker Niels Mortensen, posten som byarkivar, imens historiker Kristian Buhl Thomsen har været byarkivar siden 2019. Samlingen rummer lokalhistorisk materiale hovedsageligt fra tiden fra 1850 til nutiden.

Siden 2007 har Byarkivet desuden haft status som § 7 kommunearkiv, hvorved vi opbevarer kommunale papirdokumenter, som er bevaringspligtige i henhold til Arkivloven. Disse er hovedsageligt fra tiden 1868-2006. Skive Kommunes digitale arkivsager arkiveres på Rigsarkivet. De kommunale arkivalier kommer både fra Skive Kommune, Sallingsund, Spøttrup og Sundsøre Kommuner samt fra den tidligere Skive Købstad og egnens tidligere sognekommuner.

Skive Byarkiv er en del af Museum Sallings Arkiv-team, som udover Byarkivet består af lokalarkiverne for Fur, Sundsøre, Sallingsund og Spøttrup. Samtidig er vi medlem af Sammenslutningen af Lokalarkiver.

Vi bevarer historien

Byarkivaren, et par arkivassistenter og en gruppe frivillige medarbejdere arbejder i lokalerne på Gammel Skivehus. Arbejdet består bl.a. i indsamling, registrering, bevaring og tilgængeliggørelse af lokalhistoriske kilder herunder scanning af fotos, der publiceres på Arkiv.dk.

Skives ældste hus

Igennem årene har Skive Byarkiv haft lokaler på forskellige adresser, bl.a. på biblioteket i Asylgade og på Skive Museum på Havnevej. Siden 2022 har Byarkivet haft adresse på Gammel Skivehus på Søndre Boulevard 1A, der er Skives ældste ikke-kirkelige bygning.

Det var på Gammel Skivehus, at de kongelige lensmænd boede fra 1300-tallet til 1600-tallet. Dengang var Gammel Skivehus et langt større bygningskompleks end i dag. Lensmanden administrerede det kongelige gods og stod for skatteopkrævning. Dermed var han kongens allerøverste embedsmand på Skiveegnen. Senere overgik Gammel Skivehus til privat eje som herregård og senere fra 1928 som del af hotelkomplekset lige ved siden af.

Gammel Skivehus gennemgik inden arkivets indflytning i 2022 en omfattende restaurering med respekt for bygningens historie. Kælderen under huset er fra slutningen af 1400-tallet, imens selve huset af bindingsværk er fra 1719.